Το μέλλον του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι το θέμα εκδήλωσης («HAEE Brussels Gas Forum»2017 ) που οργανώνει η ελληνική δεξαμενή σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ), στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις Βρυξέλλες, στις 19 Οκτωβρίου.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Σκοπός της ημερίδας είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διαμόρφωση συγκεκριμένων σχεδίων που θα προταθούν στον Επίτροπο Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους Ευρωβουλευτές- μέλη της Επιτροπής Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στις κυβερνήσεις των Αθηνών και της Λευκωσίας.

Στόχος της είναι η αποδοτικότερη εφαρμογή των κοινοτικών κανονισμών στο ταχύτατα εξελισσόμενο και γεμάτο ιδιαιτερότητες ενεργειακό περιβάλλον της Ελλάδας και της Κύπρου, τόσο από πλευράς συμμαχιών σε περιφερειακούς και διεθνείς σχηματισμούς, όσο και εσωτερικών οικονομικών και πολιτικών επιλογών.

Το θέμα, θα εξετασθεί στα πλαίσια των γεωπολιτικών εξελίξεων, των πολιτικών των κυβερνήσεών τους και των ρυθμιστικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έμφαση στη συμπεριφορά της ελεύθερης αγοράς
Στο πλαίσιο της ημερίδας που θα ξεκινήσει στις 17.00, θα γίνει και παρουσίαση της έρευνας με τίτλο “The excise of duty on Natural Gas when used as Feedstock».