Στη χώρα μας πρόκειται να πραγματοποιηθεί εφέτος, μεταξύ 11-13 Οκτωβρίου, το 15ο διεθνές Συνέδριο Globelics (Global Network for Economics of Learning, Innovation and Competence Building Systems) με κεντρικό θέμα «Η καινοτομία και η ανάπτυξη ικανοτήτων στο πλαίσιο της χρηματιστικοποίησης (financialisation) και της άνισης ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας: Σε αναζήτηση νέων ρόλων για το κράτος, τον παραγωγικό τομέα της οικονομίας και τους κοινωνικούς φορείς».

Το συνέδριο πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ευρώπη και η επιλογή της Ελλάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποδεικνύει την ισχυρή παρουσία της χώρας μας στον χώρο της καινοτομίας, της γνώσης και της ανάπτυξης.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», με οργανωτή το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας (ΕΒΕΟ) της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής είναι ο καθηγητής, Γιάννης Καλογήρου.
Το Globelics αποτελεί στην ουσία ένα παγκόσμιο ερευνητικό δίκτυο, όπου συναντώνται ερευνητές από όλο τον κόσμο -τις ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες- έχοντας ως στόχο την κατανόηση του ρόλου που πρόκειται να διαδραματίσει στο μέλλον η καινοτομία, η γνώση και η οικοδόμηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Σκοπός του Globelics Athens 2017 είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τόσο η χώρα μας όσο και η ευρωπαϊκή οικονομία, στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης και της στασιμότητας, καθώς και να τεθούν κομβικά ζητήματα των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, μέσω της γνώσης και της τεχνολογίας, που θα συμβάλλουν στην έξοδο από την κρίση, ενώ παράλληλα θα ενεργοποιήσουν μια νέα βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική.
Κύριος στόχος του συνεδρίου είναι η αναζήτηση του ρόλου και της συμβολής που μπορεί να έχουν, το κράτος, οι τοπικές αρχές, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι παραγωγικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς, στη διαμόρφωση της καινοτομίας και της ανάπτυξης ικανοτήτων, προκειμένου να διαμορφώσουν τις συνθήκες για μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα αναζητηθούν προσεγγίσεις σε θέματα που αφορούν στη διεύρυνση των ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών, των περιφερειών και των κοινωνικών τάξεων, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν τουλάχιστον 400 πανεπιστημιακοί και ερευνητές, τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό, στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων και start-ups, ενώ οι ομιλητές και οι εισηγητές προέρχονται από την Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, την Ασία και την Αφρική.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου συγκροτήθηκε μια ευρεία κοινότητα 120 εθελοντών, από 9 διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, που αποστολή έχει την πολυεπίπεδη υποστήριξη των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Η κοινότητα των εθελοντών περιλαμβάνει φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, υποψήφιους διδάκτορες, καθώς και αποφοίτους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν σε δραστηριότητες προετοιμασίας, ενημέρωσης και διαδραστικών σεμιναρίων, καθώς και πρακτική εξάσκηση στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
Τις εργασίες του Globelics 2017 θα σημάνει, με την εναρκτήρια ομιλία του, ο καθηγητής Ρίτσαρντ Νέλσον, θεμελιωτής της σύγχρονης θεωρίας των εξελικτικών οικονομικών και των σπουδών της Καινοτομίας. Επιπλέον, στο πλαίσιο του συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση 200 επιστημονικών εργασιών από διακεκριμένους και νέους ερευνητές, θα διεξαχθούν 10 ειδικές συζητήσεις με τη συμμετοχή έγκριτων ομιλητών από τον διεθνή και τον ελληνικό χώρο, ενώ θα παρουσιαστούν και 14 νέα βιβλία.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν δύο σημαντικές δράσεις – Industry Event και Start-up Event- με στόχο την ανάδειξη του καινοτόμου έργου, των καλών πρακτικών, των δυνατοτήτων και της προοπτικής του ελληνικού ερευνητικού, παραγωγικού και επιχειρηματικού συστήματος. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται να αναδειχθεί η σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στη βιομηχανία και τα Πολυτεχνεία, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη δρομολόγηση μιας νέας αναπτυξιακής τροχιάς υψηλότερης ποιότητας -που θα βελτιώσει τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της θέσης της στον διεθνή καταμερισμό εργασίας.

Τη λήξη των εργασιών του συνεδρίου θα σηματοδοτήσει η έναρξη μιας ανοικτής για το κοινό εκδήλωσης που αφορά στην καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και η οποία θα πραγματοποιηθεί στη βιβλιοθήκη του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου.
Το συνέδριο οργανώνεται με την υποστήριξη της SIDA (Swedish International Development Cooperation Agency) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Research and Innovation), υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δήμου Αθηναίων, καθώς και με την υποστήριξη σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.