Στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, το 2016 η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 22η θέση στον πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία (2017 European Innovation Scoreboard) και βρέθηκε έτσι στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η επίδοση της χώρας μας στον συγκεκριμένο τομέα εμφάνισε βελτίωση της τάξης του 0,7% σε σχέση με αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010.


Like us and stay in touch: facebook.com/Futurology.gr

Αναλυτικά, στην κατάταξη του πίνακα πρώτη βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, η Σουηδία, ενώ ακολουθούν η Δανία, η Φιλανδία, η Ολλανδία, η Βρετανία και η Γερμανία. Στην κατηγορία των χωρών με τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης της καινοτομίας κατατάσσονται η Λιθουανία, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Αυστρία και η Βρετανία.

Εκτός από την Ελλάδα, στην κατηγορία των μετρίως καινοτόμων χωρών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Τσεχία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Λιθουανία, ενώ τις δύο τελευταίες θέσεις στην κατάταξη συμπληρώνουν η Ρουμανία και η Βουλγαρία.