Γνωρίστε τον εθνικό Yπερ-υπολογιστή ARIS!

Στις εκδηλώσεις της πανευρωπαϊκής καμπάνιας «Η Ευρώπη στην περιοχή μου – Europe In My Region 2017» που πραγματοποιείται αυτόν τον μήνα, συμμετέχει Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) καθώς και εποπτευόμενοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Ίδρυμα Έρευνών (ΕΙΕ), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ “Δ”), το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), καθώς και το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΚΔΕΜΤ-ΝΟΗΣΙΣ).

Στόχος αυτής της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας είναι η πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα που υλοποιούνται στην περιοχή τους. Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται οι «Ανοιχτές Ημέρες», οι οποίες παρέχουν την ευκαιρία στους δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων να δείξουν στο κοινό το έργο που έχουν υλοποιήσει με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτής της καμπάνιας, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικοί φορείς, οι οποίοι εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, θα ανοίξουν τις πύλες τους στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα με ποικίλες δράσεις. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συμμετέχει με τη δράση «Ταξιδεύοντας στα Αστέρια», παρέχοντας την ευκαιρία στους πολίτες να επισκεφθούν το Τηλεσκόπιο NEWALL στο Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 20.00 σε μια ανοιχτή βραδιά για το κοινό.

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας μέσα από τη δράση «Γνωρίστε τον εθνικό Yπερ-υπολογιστή ARIS!» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Μαΐου και ώρες 10:00 έως 13:00, θα επιτρέψει στο κοινό να ξεναγηθεί από εξειδικευμένα στελέχη του ΕΔΕΤ στις εγκαταστάσεις του υπερ-υπολογιστή ARIS και να ανακαλύψει τις δυνατότητες μίας από τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογικά υποδομές για την υλοποίηση επιστημονικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΤΠΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα προσφέρει στο ευρύ κοινό και σε εκπροσώπους επιχειρήσεων τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον συναρπαστικό κόσμο της Πληροφορικής παρουσιάζοντάς τους τα επιτεύγματα του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ επάνω σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων όπως η Ρομποτική, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Επαυξημένη Πραγματικότητα μέσα από την εκδήλωση που θα λάβει χώρα την Τρίτη, 16 Μαΐου τις ώρες 12:00-15:00 για το ευρύ κοινό και 15:00-17:00 για τις επιχειρήσεις.

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών θα ταξιδέψει τους επισκέπτες στην ιστορία της ελληνικής αλχημείας και θα παρουσιάσει τις σχέσεις της επιστήμης με τον ορθόδοξο χριστιανισμό από την ύστερη αρχαιότητα έως σήμερα, σε μια ανοιχτή εκδήλωση τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017 τις ώρες 12:00-14:00.

Το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ» με την εκδήλωση «Ανοικτές θύρες – Βλέποντας τα αθέατα στο ΝΟΗΣΙΣ» θα ανοίξει τους χώρους του κτιρίου του και με οργανωμένες ξεναγήσεις θα παρουσιαστούν οι βελτιώσεις και τα πλεονεκτήματα του εκσυγχρονισμού των εξοπλισμών με ταυτόχρονη ενδεικτική λειτουργία των συστημάτων το Σάββατο 20 Μαΐου 2017 και ώρες 14:00-19:00, ανά μία ώρα.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” θα προσφέρει ξεναγήσεις σε εργαστήρια με υποδομές και στην Έκθεση Καινοτομίας την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 και ώρες 17:00-20:00 σε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό.