Θέση επί μιας υπόθεσης, που δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία και αφορά τη δημοσίευση αγγελιών για την πώληση προϊόντων μέσω Διαδικτύου, πήρε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, όποιος δημοσιεύει αγγελίες πώλησης σε διαδικτυακό τόπο δεν αποκτά αυτομάτως την ιδιότητα του «εμπορευόμενου. Συγκεκριμένα, η δραστηριότητα αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως “εμπορική πρακτική”, εάν το πρόσωπο αυτό ενεργεί για σκοπούς, οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.