Έξι στους δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει πλαίσιο στήριξης, αναλογία που στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνεται σε επτά στους δέκα. Αυτό αποτυπώνεται στην τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Το 34% των CEOs δεν είναι τόσο ένθερμοι υποστηρικτές του προληπτικού πλαισίου, ενώ μόνο το 5% των CEOs πιστεύουν ότι δεν απαιτείται για την ελληνική οικονομία πρόσθετο πλαίσιο στήριξης μετά το τέλος του μνημονίου.

Οι CEOs ερωτήθηκαν επίσης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μόνο το 12% των CEOs πιστεύουν ότι στα επόμενα 1-2 χρόνια το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, επτά στους δέκα, θεωρούν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί μόνο κατά ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο 20% δεν πιστεύει ότι στο χρονικό διάστημα των 1-2 ετών θα υπάρξει αποτελεσματική λύση.

Ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 2018 συνέχισε την ανοδική του πορεία και διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες. Η νέα αύξηση του δείκτη αποτυπώνει την αισιοδοξία των CEOs για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την έξοδο από τη μακροχρόνια κρίση και τις δυνατότητες που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που διοικούν στο νέο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα στηριχθεί στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό ώστε η οικονομία να οδηγηθεί σε ένα σύγχρονο και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνοδο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 154 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε νέα άνοδο στις 166 μονάδες έναντι 160 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/03/2018 έως 15/04/2018.