Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει μεταμορφώσει θετικά την εργασιακή αγορά της Ασίας, έχοντας σημαντικό ρόλο στην ετήσια δημιουργία 30 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας, τόσο στην βιομηχανία, όσο και στον τομέα των υπηρεσιών κατά την τελευταία 25ετία.

Η τεχνολογική πρόοδος αύξησε επίσης την παραγωγικότητα, αλλά και τους μισθούς, μειώνοντας την φτώχεια, σύμφωνα με αναφορά της Αναπτυξιακής Τράπεζας για την Ασία (ADB) για το 2018.

Η ίδια αναφορά, επισημαίνει ότι παρά το γεγονός της απώλειας θέσεων εργασίας εξαιτίας της αυτοματοποίησης της παραγωγής, θα υπάρξει αποκατάσταση των χαμένων θέσεων εργασίας, από την ανάπτυξη των οικονομιών στην περιοχή της Ασίας.