Νέα μελέτη καταδεικνύει ότι μέχρι το 2030 περισσότερα από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πλούτου θα ανήκουν στο πλουσιότερο 1% του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας για τον παγκόσμιο πλούτο, που έγινε για τη Βιβλιοθήκη του Κοινοβουλίου της Μεγάλης Βρετανίας, εάν η τάση που ξεκίνησε με την οικονομική κρίση του 2008 συνεχιστεί, μέσα στα επόμενα δώδεκα χρόνια το 1% των πλουσιότερων ανθρώπων θα κατέχει το 64%.

Η έρευνα καταγράφει ότι ο πλούτος των πλουσιότερων ανθρώπων αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 6%, ξεπερνώντας το ποσοστό του 3% που καταγράφει ο υπόλοιπος πληθυσμός, και προκαλώντας μια διαρκή τάση συγκέντρωσης του πλούτου προς τα ανώτερες οικονομικές κατηγορίες.

Η έρευνα γνώμης που συνόδευσε την αρχική μελέτη κατέγραψε ότι στην πλειονότητά τους οι άνθρωποι εκφράζουν δυσφορία για την οικονομική ανισότητα, με το 34% του δείγματος να δηλώνει ότι οι υπερ-πλούσιοι θα έχουν μεγαλύτερη εξουσία μέχρι το 2030, και το 28% να θεωρεί ότι αυτό το κομμάτι του πληθυσμού θα είναι πιο ισχυρό και από τις κυβερνήσεις.

Περισσότεροι από 4 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ανησυχούν ότι η αυξανόμενη ανισότητα των εισοδημάτων θα οδηγήσει σε διαφθορά ή αλλιώς σε φαινόμενα όπου οι «υπερβολικά πλούσιοι θα είναι σε θέση να ασκούν αθέμιτη επιρροή στην κυβερνητική πολιτική».