Το Φόρουμ ασύρματης καινοτομίας ανακοίνωσε τους νικητές των ετήσιων βραβείων επιτεύγματος στο πλαίσιο του συνεδρίου του «Τεχνολογίες επικοινωνιών και τηλεπικοινωνίες οριζόμενες από λογισμικό» (WInnComm 2017). Το SVFuA, το σύστημα τηλεπικοινωνιών οριζόμενων από λογισμικό (software defined radio – SDR) για την πραγματοποίηση κοινών και συνδυασμένων επιχειρήσεων που αναπτύχθηκε για τις γερμανικές ομοσπονδιακές ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr), τιμήθηκε ως «Τεχνολογικό Επίτευγμα της Χρονιάς». Το σύστημα υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου του Φόρουμ ασύρματης καινοτομίας σχετικά με την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της συμμαχίας. Η Rohde & Schwarz, ως ο κύριος εταίρος του κλάδου στο πλαίσιο του έργου SVFuA, διευκολύνει τη συγκεκριμένη προσέγγιση παρέχοντας το περιβάλλον ανάπτυξης κυματομορφών.

Το βραβείο «Τεχνολογικό Επίτευγμα της Χρονιάς» απονέμεται σε άτομο ή οργανισμό που έχει επιλεγεί από τα μέλη για τη δημιουργία καινοτόμου προϊόντος ή τεχνολογίας στο πεδίο των τηλεπικοινωνιών οριζόμενων από λογισμικό ή της γνωστικής ραδιοτεχνολογίας.
Στόχος του έργου SVFuA ήταν η ανάπτυξη συστήματος τηλεπικοινωνιών οριζόμενων από λογισμικό (SDR) για τις γερμανικές ομοσπονδιακές ένοπλες δυνάμεις για την πραγματοποίηση κοινών και συνδυασμένων επιχειρήσεων. Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο του 2016. Τον Ιούνιο του 2017, μετά από πολλά χρόνια κοινών προσπαθειών ανάπτυξης, το ομοσπονδιακό γραφείο εξοπλισμού, τεχνολογίας των πληροφοριών και ενδοϋπηρεσιακής υποστήριξης των Bundeswehr (BAAINBw) υπέγραψε σύμβαση με τη Rohde & Schwarz για την προμήθεια του SVFuA. Το SVFuA παρέχει στις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις όλα τα απαιτούμενα εργαλεία για τη δημιουργία και, ιδίως, τη διατήρηση της υπεροχής στον τομέα των πληροφοριών. Διασφαλίζει επίσης τη διεπαφή με τους συμμάχους στη διάρκεια κοινών αποστολών καθώς και για τη συλλογική άμυνα.

Ο Bosco Novak, εκτελεστικός αντιπρόεδρος του τμήματος ασφαλών επικοινωνιών της Rohde & Schwarz, δήλωσε, «Αποτελεί τιμή για εμάς η αναγνώριση του πρωτοποριακού επιτεύγματός μας από το Φόρουμ ασύρματης καινοτομίας, ενός οργανισμού εμπειρογνωμόνων που ειδικεύεται στην τεχνολογική καινοτομία στον τομέα των επικοινωνιών σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις με το σύστημα SVFuA για ασφαλείς και διαλειτουργικές τακτικές επικοινωνίες αιχμής».

Η πλατφόρμα ραδιοεπικοινωνιών και οι κυματομορφές είναι πιστοποιημένα ως προς τη συμμόρφωσή τους με την εγκεκριμένη από το φόρουμ τυποποποιημένη αρχιτεκτονική επικοινωνιών λογισμικού (SCA), έκδοση 2.2.2. Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης SCA εκδόθηκαν από το τεχνικό κέντρο για την τεχνολογία των πληροφοριών και τα ηλεκτρονικά συστήματα των γερμανικών ομοσπονδιακών ένοπλων δυνάμεων (WTD 81). Το WTD 81 είναι το πρώτο ευρωπαϊκό εργαστήριο δοκιμών που εκδίδει πιστοποιητικό συμμόρφωσης SCA, και το SVFuA είναι το πρώτο ευρωπαϊκό SDR που λαμβάνει πιστοποίηση SCA. Το SVFuA είναι επίσης το πρώτο ευρωπαϊκό, βασιζόμενο σε SCA, σύστημα SDR που μεταφέρει με επιτυχία κυματομορφές τρίτων μερών. Επίσης, είναι το πρώτο σύστημα ραδιοεπικοινωνιώνπαγκοσμίως που μεταφέρει κυματομορφές και, ταυτόχρονα, προστατεύει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας των προμηθευτών της πλατφόρμας και των κυματομορφών. Η Rohde & Schwarz, ως ο κύριος εταίρος του κλάδου στο πλαίσιο του έργου SVFuA, διευκολύνει τη συγκεκριμένη προσέγγιση παρέχοντας το περιβάλλον ανάπτυξης κυματομορφών. Το γερμανικό ομοσπονδιακό γραφείο ασφάλειας των πληροφοριών (BSI) δήλωσε ότι το σύστημα μπορεί να πιστοποιηθεί μέχρι τον βαθμό διαβάθμισης «ΑΠΟΡΡΗΤΟ» (GEHEIM) σε εθνικό επίπεδο. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για πιστοποίηση έως τον βαθμό διαβάθμισης «NATO ΑΠΟΡΡΗΤΟ» του ΝΑΤΟ. Ως σύστημα ραδιοεπικοινωνιών τριών καναλιών, το SVFuA υποστηρίζει πολλαπλά ανεξάρτητα επίπεδα ασφάλειας (MILS).

Γενικά, το SVFuA υποστηρίζει την επίτευξη του στόχου του Φόρουμ ασύρματης επικοινωνίας σχετικά με την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της συμμαχίας.