Η ραγδαία δημογραφική γήρανση αποτελεί μείζονα κοινωνική πρόκληση και παράλληλα σημαντική ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη και ενίσχυση της απασχόλησης, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ειδικότερα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου πληροφόρησης για θέματα της ΕΕ, EURACTIV, ο πληθυσμός άνω των 65 ετών αναμένεται να καταγράψει αξιοσημείωτη άνοδο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα (από 26% το 2010 σε 53% το 2060), επηρεάζοντας τη βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών ταμείων, το κόστος φροντίδας και τη δημόσια οικονομία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ ανέλαβε καίριες δράσεις και πρωτοβουλίες για τα ζητήματα που άπτονται της «ενεργού γήρανσης», θέτοντας ως στόχο την αύξηση της μέσης διάρκειας υγιούς ζωής κατά δύο έτη έως το 2020. Αυτό το γεγονός συνεπάγεται τριπλό όφελος: Βελτίωση της κατάστασης της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων, ενίσχυση της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης και δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και θέσεων εργασίας που σχετίζονται με καινοτόμα προϊόντα.

Επιπλέον, η Κομισιόν χρηματοδοτεί την εφαρμοσμένη έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος Seventh Research Framework Programme και του «Horizon 2020». Συμμετέχει, ακόμη, από κοινού με τα κράτη-μέλη στο πρόγραμμα Active and Assisted Living Joint Programme, οι ψηφιακές εφαρμογές του οποίου καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγειονομική περίθαλψη (tele-health, tele-care & living assisted living), η κοινωνική πολιτική και ένα φιλικό περιβάλλον προς τους ηλικιωμένους (κινητικότητα, μεταφορές και κοινωνική ένταξη).
Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην ανάγκη εξεύρεσης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που θα αναβαθμίσουν το βιοτικό επίπεδο των ηλικιωμένων σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Αναμφίβολα, η Ευρώπη διαθέτει προηγμένη βιομηχανία στην τεχνολογία της πληροφορίας με καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αναπτύσσουν μία πληθώρα νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες της αγοράς που προκύπτουν από τις δημόσιες και καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες σχετίζονται με τα δικαιώματα, τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του αυξανόμενου πληθυσμού άνω των 60 ετών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μία στρατηγική για την αποκαλούμενη «Silver Economy».
Σε αυτό το πλαίσιο, το Active and Assisted Living Programme (AAL Europe), σε συνεργασία με το Nesta’s Challenge Prize Centre, συνδιοργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά διαγωνισμό για το Βραβείο Smart Ageing.

Το θέμα του φετινού διαγωνισμού αφορά «Προϊόντα και υπηρεσίες που με τη χρήση καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών θα προσφέρουν υποστήριξη και λύσεις σε ανθρώπους άνω των 60 ετών, ώστε να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή».
Στόχος είναι η εξεύρεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που μέσω των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της ηλικιακής ομάδας άνω των 60 ετών, ενδυναμώνοντας, ταυτόχρονα, τη βιομηχανική βάση στην Ευρώπη.

Η υποβολή προτάσεων λήγει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και μετά από αξιολόγηση θα δοθεί χρηματικό έπαθλο συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για υποβολή αιτήσεων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα aal.challenges.org/.