Ένα νέο εργαστήριο με τίτλο «Hack your classroom» (Χάκαρε την τάξη σου) διοργανώνει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ. Το εργαστήριο πραγματοποιείται στους χώρους των σχολείων, όπου οι μαθητές και οι καθηγητές σχεδιάζουν την τάξη των ονείρων τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους εκτυπωτές, έξυπνους μικροϋπολογιστές (Arduino, Raspberry Pi), πραγματικά αντικείμενα, ψηφιακά δεδομένα, κάμερες, ακόμη και ρομπότ, μαθητές και καθηγητές, υπό την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών, μαθαίνουν πώς θα αναβαθμίσουν τεχνολογικά την τάξη τους.
Τα δωρεάν εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από το Νοέμβριο 2017 έως τον Μάιο 2018 σε επτά διαδοχικές εβδομάδες. Ο μέσος όρος διάρκειας κάθε δράσης είναι τρεις ώρες. Για υποβολή αίτησης συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν email στο education@sgt.gr μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και οι απαντήσεις θα δοθούν έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Ένα νέο εργαστήριο με τίτλο «Hack your classroom» (Χάκαρε την τάξη σου) διοργανώνει η Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ. Το εργαστήριο πραγματοποιείται στους χώρους των σχολείων, όπου οι μαθητές και οι καθηγητές σχεδιάζουν την τάξη των ονείρων τους με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατους εκτυπωτές, έξυπνους μικροϋπολογιστές (Arduino, Raspberry Pi), πραγματικά αντικείμενα, ψηφιακά δεδομένα, κάμερες, ακόμη και ρομπότ, μαθητές και καθηγητές, υπό την καθοδήγηση ειδικών εκπαιδευτών, μαθαίνουν πώς θα αναβαθμίσουν τεχνολογικά την τάξη τους.

Τα δωρεάν εργαστήρια θα πραγματοποιούνται από το Νοέμβριο 2017 έως τον Μάιο 2018 σε επτά διαδοχικές εβδομάδες. Ο μέσος όρος διάρκειας κάθε δράσης είναι τρεις ώρες. Για υποβολή αίτησης συμμετοχής μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν email στο education@sgt.gr μέχρι τις 17 Οκτωβρίου και οι απαντήσεις θα δοθούν έως τις 31 Οκτωβρίου.