Πώς επηρεάζουν τα οικονομικά προβλήματα τη γονιμότητα; Που οδηγεί η υπεροχή των θανάτων έναντι των γεννήσεων; Τι συνέπειες θα έχει στην οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα χρόνια η αύξηση των δεικτών γήρανσης του πληθυσμού; Ποιες είναι οι προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις του ελληνικού πληθυσμού;
Οι προβληματισμοί δεν είναι καινούριοι, αλλά σίγουρα έχουν ενταθεί από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μετά. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην Ελλάδα, τους κινδύνους που κρύβουν για το μέλλον της χώρας, αλλά και προτάσεις που θα μπορούσαν να ωθήσουν σε θετικές προοπτικές, επιχειρεί να συγκεντρώσει και να καταγράψει το Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο: «Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης», που διοργανώνει το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στην Κομοτηνή, από σήμερα έως την Κυριακή.
«Μας ανησυχεί η γήρανση του πληθυσμού, μας απασχολεί τι θα γίνει με την πολύ χαμηλή γονιμότητα, μας απασχολεί τι θα γίνει με τη θνησιμότητα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επ. καθηγητής Δημογραφίας στο ΔΠΘ και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου, Κωνσταντίνος Ζαφείρης, εξηγώντας ότι η ελληνική επιστημονική δημογραφική κοινότητα αναζητεί μεν απαντήσεις στο ερώτημα “πού θα πάει η Ελλάδα”, ωστόσο πέρα από τις προβλέψεις για το μέλλον της χώρας, απορρίπτει την καλλιέργεια κλίματος πανικού. «Το μήνυμα του συνεδρίου είναι η νηφάλια και επιστημονική συζήτηση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων και την διατύπωση προτάσεων», ανέφερε ο κ.Ζαφείρης.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν ανακοινώσεις που εξετάζουν την πορεία των δημογραφικών συνιστωσών (θνησιμότητας, γονιμότητας, γαμηλιότητας –διαζυγίων, μεταναστευτικών ροών) σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δίδοντας έμφαση στην εξέλιξη των μεταβλητών αυτών στην διάρκεια της κρίσης, αλλά και στις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας.