Μόλις ξεκίνησε -με ελληνική συμμετοχή- ένα νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο, το INFRAMIX, που θα προετοιμάσει την κατάλληλη οδική υποδομή για να υποστηρίξει τη συνύπαρξη συμβατικών και αυτοματοποιημένων οχημάτων.

Εκπρόσωποι από 11 ευρωπαϊκές εταιρείες και ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, συναντήθηκαν στη Βιένη για να συζητήσουν αναφορικά με την προετοιμασία της λεγόμενης «μικτής» κυκλοφορίας. Το έργο θα διαρκέσει έως τις 31 Μαΐου 2020 και έχει προϋπολογισμό 4,9 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, σχεδόν όλες οι πρωτοβουλίες αυτοματοποιημένης οδήγησης διεθνώς έχουν επικεντρωθεί στα οχήματα και στους οδηγούς, παραμελώντας τις συνέπειες στην κυκλοφοριακή ροή και τον ρόλο της οδικής υποδομής. Ο κύριος στόχος του INFRAMIX είναι να σχεδιάσει, να αναβαθμίσει, να προσαρμόσει και να δοκιμάσει μέσω συγκεκριμένων σεναρίων (σε προσομοίωση και σε πραγματικές συνθήκες) τόσο τα φυσικά, όσο και τα ψηφιακά στοιχεία της αναγκαίας οδικής υποδομής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνύπαρξη των αυτοματοποιημένων και των συμβατικών οχημάτων.

Στόχος είναι μία συνεχής, προβλέψιμη, ασφαλής και αποδοτική ροή κυκλοφορίας. Η «υβριδική» οδική υποδομή θα πρέπει να είναι ικανή να χειριστεί τη μεταβατική περίοδο και να αποτελέσει τη βάση για τα μελλοντικά, πλήρως αυτοματοποιημένα, συστήματα μεταφορών.

Έπειτα από μία σειρά εκτεταμένων προσομοιώσεων, τα αποτελέσματα του INFRAMIX θα αξιολογηθούν σε τμήματα προηγμένων αυτοκινητοδρόμων στην Αυστρία και την Ισπανία. Παρόλο που το έργο αφορά κυρίως αυτοκινητοδρόμους, τα βασικά αποτελέσματά του θα είναι δυνατό να μεταφερθούν και σε αστικούς δρόμους.

Μία από τις ερευνητικές ομάδες του ΕΠΙΣΕΥ, η I-SENSE, δραστηριοποιείται στους τομείς των ευφυών συστημάτων μεταφοράς, του εικονικού περιβάλλοντος, της υποστηρικτικής τεχνολογίας, καθώς και των ευφυών ενσωματωμένων συστημάτων και επικοινωνίας. Το ΕΠΙΣΕΥ έχει τον ρόλο του τεχνικού συντονιστή και του διαχειριστή καινοτομίας του INFRAMIX. Ακόμη, είναι υπεύθυνο να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του IFRAMIX, όσον αφορά την οδική ασφάλεια και την αποδοχή των υπηρεσιών από τους χρήστες.